Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Historisk satsning mot rasism och för hbtq-personers lika rättigheter

    Regeringen genomför flera satsningar för att motverka rasism och stärka hbtq-personers rättigheter. Regeringen förstärker den nationella planen mot rasism och hatbrott med 10 miljoner kronor per år från och med år 2020. Samtidigt tillförs arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter medel om 14 miljoner kronor per år från och med år 2020, och en tillfällig förstärkning på ytterligare 10 miljoner per år beräknas för åren 2021 och 2022. Det är den hittills största satsningen som någon regering vidtagit inom området.

  • Skolresor till Förintelsens minnesplatser

    Foto: LUKASZ KALINOWSKI/REX/SHUTTERSTOCK

    I budgetpropositionen för 2020 ger regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, en rad förslag för att bland annat stärka demokratin, kulturen och idrotten i hela landet. Bland annat föreslår regeringen att ytterligare 5 miljoner kronor tillförs för hågkomstresor år 2020 samt att 6 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022. Att fler skolungdomar får göra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser bidrar till att höja kunskapen bland unga om de yttersta konsekvenserna av rasism och ett odemokratiskt statsskick.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2436 träffar.