Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna granskas i FN

    Måndagen den 27 januari granskas Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna i FN:s Universal Periodic Review (UPR) i Genève. Sveriges delegation vid granskningen i FN:s råd för mänskliga rättigheter leds för första gången på ministernivå – av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

  • UD publicerar 29 nya landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

    Foto: Regeringskansliet/Sara Brynedal

    Idag publicerar Utrikesdepartementet 29 uppdaterade rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afrika och Mellanöstern. Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2521 träffar.