Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

 • Demokratisatsningen tar form

  Foto: Regeringskansliet.

  I Utrikesdeklarationen 2019 annonserades ett stärkt engagemang för demokrati, liksom i utrikesförvaltningens strategiska inriktning för mandatperioden. Sverige ska i alla sammanhang stå upp för demokratiska principer och stödja demokrati. Den 21 november 2019 presenterades demokratisatsningen för riksdagens utrikesutskott av Ann Linde, utrikesminister, och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

  I korthet går demokratisatsningen ut på att Sverige i alla sammanhang ska stå upp för demokratiska principer, arbeta för att stärka demokratin och uttrycka kritik när den brister eller riskerar att försvagas. Liksom med den feministiska utrikespolitiken är tanken att demokratiperspektivet ska genomsyra utrikesförvaltningens arbete och spänna över den samlade utrikespolitiken och alla UD:s verksamhetsområden: utrikes- och säkerhetspolitik, politiken för internationellt utvecklingssamarbete samt internationell handel och främjande.

 • Åsa Lindhagen uppmärksammar barnkonventionens 30-årsdag

  • Statsrådet Åsa Lindhagen med barn

   Statsrådet Åsa Lindhagen träffade barn på 30-årsdagen av antagandet av barnkonventionen. Barnen deltar i barnrättsorganisationen Bris projekt i stadsdelen Tynnered i Göteborg. Projektet handlar om att ge barn inflytande för att främja områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv, i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen om att ge barn inflytande och delaktighet. Bredvid statsrådet sitter Nicole Goufas, pressekreterare.

   Foto: Regeringskansliet

  • tårta

   Att barnkonventionen fyller 30 år firades med tårta.

   Foto: Regeringskansliet

  Idag är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete för barns rättigheter, uppmärksammar 30-årsdagen med program hela dagen.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2498 träffar.