Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården – nyckeln till en mer jämlik och tillgänglig vård

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har identifierat kompetensförsörjningen som en nyckelfaktor i att förbättra hälso- och sjukvården, bland annat vad avser att göra vården mer jämlik över landet och för att öka tillgängligheten.

Foto: Maskot/Folio

Med kompetensförsörjning avses såväl hälso- och sjukvårdens möjlighet att utbilda, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens, som hur medarbetarnas tid och kompetens används. Regeringen har under mandatperioden fört samtal med ett stort antal aktörer inom vården om olika aspekter av kompetensförsörjningen, och beslutat om ett flertal insatser på området bland annat i lagda budgetpropositioner, i överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt genom myndighetsuppdrag. 

Goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal


Regeringen satsar på att stimulera goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter. När personal får mer tid för vård och omvårdnad av patienterna stärks patientsäkerheten. Under 2018–2021 tillförs två miljarder kronor årligen för detta ändamål.