Sjukvård i statens budget

Område Sjukvård är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
1:4 Tandvårdsförmåner
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
1:8 Bidrag till psykiatri
1:9 Läkemedelsverket
1:10 E-hälsomyndigheten
8:2 Inspektionen för vård och omsorg

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.