Hoppa till huvudinnehåll

Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar.

Ansvariga för socialförsäkringar

Ansvarigt statsråd

Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialförsäkringar

  • Regeringen utreder effektivare bekämpning av bidragsbrott

    Varje år betalas uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljarder kronor ut i felaktiga utbetalningar, varav hälften misstänks vara bidragsbrott. Det är regeringen fast besluten att sätta stopp för. Regeringen tillsätter därför en bokstavsutredning för att stärka arbetet mot bidragsbrottsligheten och för att dessa brott ska utredas mer effektivt i syfte att skydda välfärdens legitimitet.

  • Regeringen har tagit emot slutbetänkandet från utredningen Sjukförsäkringen i förändring

    Mot bakgrund av att det har gjorts flera stora förändringar i sjukförsäkringen under de senaste åren behöver reformerna utvärderas. Nu har regeringen tagit emot utredningens betänkande.

Samlad analys av aktuella frågor angående Finsam-lagen och samordningsförbunden

Samhällets stöd ska bidra till att fler människor kommer i arbete. Regeringen har därför för avsikt att fatta beslut på regeringssammanträdet den 27 mars om att ge Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar i den så kallade Finsam-lagen, som gör det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner och kommuner att genom samordningsförbund finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ges i uppdrag att utvärdera effekterna av sådana insatser. Båda uppdragen ska redovisas senast den 2 december 2024.

Förslag om ytterligare förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag

Hög inflation och lågkonjunktur slår hårt mot många hushåll, inte minst barnfamiljer. För att skydda barnfamiljer med små marginaler föreslår regeringen och Sverigedemokraterna i vårändringsbudgeten att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med den 31 december 2024.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Försäkringskassan generaldirektör Nils Öberg.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Försäkringskassan generaldirektör Nils Öberg höll inledningstalen under den nordiska konferensen om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar som ägde rum den 6 mars 2024. Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Kontroller och sekretesslagstiftning i fokus när de nordiska länderna möttes för samtal om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar

Mer samarbete över landsgränserna, utökade kontrollmöjligheter och förändrad sekretesslagstiftning behövs för att sätta stopp för att kriminella lurar till sig pengar från välfärdssystemen. Det var några av insikterna från deltagarna under den nordiska konferensen om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen, som arrangerades av Socialdepartementet och Försäkringskassan den 6 mars.

Pressträff med Pensionsgruppen den 28 februari 2024.
Pressträff med Pensionsgruppen den 28 februari 2024. Foto: Regeringskansliet.

Pensionsgruppen överens: översyn av nivån för pensionsavgiften och hantering av överskott i pensionssystemet

Pensionsgruppen har ställt sig bakom att utreda nivån för pensionsavgiften och att se över hur överskott i pensionssystemet kan hanteras.

Innehåll om socialförsäkringar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 565 träffar.

Laddar...