Sveriges stöd till Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad. Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande cirka 30 miljarder kronor till olika insatser för att stötta Ukraina (11 december 2023). Tillsammans med EU har Sverige också fattat beslut om omfattande makroekonomiskt stöd och ett flertal sanktionspaket mot Ryssland.

 • Pressträff på Berga örlogsbas om stöd till Ukraina

  Tisdagen den 20 februari bjöd statsminister Ulf Kristersson in till pressträff tillsammans med försvarsminister Pål Jonson och finansminister Elisabeth Svantesson. Under pressträffen presenterades ett nytt stöd till Ukraina.

 • Regeringen presenterar största militära stödpaketet till Ukraina

  Den 20 februari har regeringen presenterat det 15:e och hittills största militära stödpaketet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari 2022. Paket 15 uppgår till ett värde av 7,1 miljarder kronor i löpande priser. Det inkluderar bland annat en marin satsning där Stridsbåt 90, mindre snabbgående motorbåtar (G-båt) och undervattensvapen ingår.

Stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland

Lev Radin SipaUSA/TT

Humanitärt och civilt stöd till Ukraina

Sverige ger sedan många år ett omfattande bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande cirka 7,1 miljarder kronor i humanitärt stöd, stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad och civilskyddsinsatser, med mera.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Stödet omfattar bland annat bilateralt militärt stöd, bidrag till utbildningsinsatser och utbetalningar till fonder för Ukraina. Det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina är drygt 22,2 miljarder kronor.

Foto: Europeiska Unionen

Sanktioner mot Ryssland

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har EU fattat beslut om flera sanktioner mot Ryssland. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar. Det har även införts sanktioner mot individer och organisationer.

Sveriges stöd till Ukraina

 • Sveriges insatser sedan februari 2022

  Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande cirka 30 miljarder kronor (11 december 2023) till olika insatser för att stötta Ukraina. Det inkluderar också visst stöd till Moldavien med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

  • Militärt stöd – 22,2 miljarder kronor
  • Humanitärt stöd – 2.1 miljarder kronor
  • Finansiellt stöd – 1,1 miljarder kronor
  • Civil krishantering – 800 miljoner kronor
  • Uppbyggnad – 1,69 miljarder kronor
  • Reformstöd – 1,19 miljarder kronor
  • Stöd till cybersäkerhet, kärnsäkerhet, fria medier, ansvarsutkrävande, jämställdhet m.m – 266 miljoner kronor

Mer om Sveriges stöd till Ukraina

 • Sverige stöttar Ukraina även genom EU och FN.
 • Sverige har tagit emot cirka 50 000 ukrainska flyktingar.
 • Sverige har stöttat Ukraina sedan 1990-talet. Till och med 2021 uppgick Sveriges stöd till Ukraina till drygt 4 miljarder kronor.

Innehåll om Sveriges stöd till Ukraina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 301 träffar.