Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges stöd till Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad. Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande cirka 37 miljarder kronor till olika insatser för att stötta Ukraina (20 februari 2024). Tillsammans med EU har Sverige också fattat beslut om omfattande makroekonomiskt stöd och ett flertal sanktionspaket mot Ryssland.

Aktuellt

 • Försvarsministern och minister för civilt försvar mötte ideella organisationer som stöttar Ukraina

  Carl-Oskar Bohlin och Pål Jonson står vid varsitt ståbord och välkomnar organisationerna som har samlats.
  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och försvarsminister Pål Jonson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  Den 10 april mötte försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin ideella organisationer som på olika sätt stöttar Ukraina. Syftet med mötet var att ge organisationerna ett tillfälle att informera om det frivilliga stödet till Ukraina och föra en dialog runt utmaningar inom ramen för de frivilliga ansträngningarna.

Stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland

Lev Radin SipaUSA/TT

Humanitärt och civilt stöd till Ukraina

Sverige ger sedan många år ett omfattande bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande cirka 7,1 miljarder kronor i humanitärt stöd, stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad och civilskyddsinsatser, med mera.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Stödet omfattar bland annat bilateralt militärt stöd, bidrag till utbildningsinsatser och utbetalningar till fonder för Ukraina. Det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina är drygt 30 miljarder kronor.

Foto: Europeiska Unionen

Sanktioner mot Ryssland

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har EU fattat beslut om flera sanktioner mot Ryssland. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar. Det har även införts sanktioner mot individer och organisationer.

Sveriges stöd till Ukraina

 • Sveriges insatser sedan februari 2022

  Sedan februari 2022 har Sverige bidragit med motsvarande cirka 37 miljarder kronor (20 februari 2024) till olika insatser för att stötta Ukraina. Det inkluderar också visst stöd till Moldavien med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

  • Militärt stöd – 30 miljarder kronor
  • Humanitärt stöd – 2.1 miljarder kronor
  • Finansiellt stöd – 1,1 miljarder kronor
  • Civil krishantering – 800 miljoner kronor
  • Uppbyggnad – 1,69 miljarder kronor
  • Reformstöd – 1,19 miljarder kronor
  • Stöd till cybersäkerhet, kärnsäkerhet, fria medier, ansvarsutkrävande, jämställdhet m.m – 266 miljoner kronor

Mer om Sveriges stöd till Ukraina

 • Sverige stöttar Ukraina även genom EU och FN.
 • Sverige har tagit emot cirka 50 000 ukrainska flyktingar.
 • Sverige har stöttat Ukraina sedan 1990-talet. Till och med 2021 uppgick Sveriges stöd till Ukraina till drygt 4 miljarder kronor.

Innehåll om Sveriges stöd till Ukraina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 322 träffar.

Laddar...