Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt transport- och infrastrukturforskning.

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om transporter och infrastruktur

  • Infrastrukturminister Andreas Carlson värd för möte om luftfartens konkurrenskraft

    Infrastrukturminister Andreas Carlson talar till en publik.
    Infrastrukturminister Andreas Carlson stod värd för mötet för att diskutera luftfartens konkurrenskraft. På mötet deltog företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Onsdag den 15 november träffade infrastrukturminister Andreas Carlson företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Under mötet diskuterades regeringens fortsatta strategiska arbete med att stärka luftfartens konkurrenskraft.

  • Utbyggd järnväg ska underlätta för arbetspendling och godstrafik

    Regeringen vill underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt och främja Sveriges konkurrenskraft. Trafikverket får i uppdrag att återstarta planeringen på sträckan Göteborg-Borås med ny inriktning samt att planera för ett antal åtgärder i järnvägssystemet i Skåne.

Innehåll om transporter och infrastruktur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1214 träffar.