Remiss av SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon Diarienummer: N2018/01630/MRT

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Näringsdepartementet på SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon - introduktion.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 1
september 2018.

Genvägar

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.