Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Mikael Damberg Finans­minister
Max Elger Finansmarknads­minister
Ida Karkiainen Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • En tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering

    Regeringen presenterade i dag förslag om en förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. Bland annat ska förslagen sätta stopp för aggressiv spelreklam på de farligaste spelen samt stänga ute olagliga aktörer från spelmarknaden.

  • Kompensation för höga elpriser

    Den 20 januari höll finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar en digital pressträff. Regeringen föreslår en modell för elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Regeringen avsätter närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige.

Foto: Regeringskansliet

Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Här kan du läsa mer om:

Illustration: Regeringskansliet

Ekonomiska åtgärder med anledning av pandemin

Sedan smittspridningen startade har regeringen och riksdagen vidtagit ett stort antal åtgärder för att värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig. Läs mer:

Foto: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Regeringens arbete mot felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen

Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen. Här hittar du samlad information om arbetet:

Illustration: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är ett prioriterat arbete för regeringen som sker på flera nivåer – globalt, inom EU och nationellt. Här hittar du samlad information om arbetet:

Innehåll från Finansdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7167 träffar.