Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Regeringen stärker svensk filmbransch

    Regeringen har fattat beslut om produktionsincitament för bland annat film- och dramaserieproduktioner som ska bidra till regional utveckling i hela landet och en stärkt svensk filmbransch. Förordningen om det nya produktionsincitamentet träder i kraft 20 september. Tillväxtverket hanterar genomförandet och förbereder nu en första ansökningsomgång. De första stöden beräknas kunna delas ut under 2023.

    – Äntligen har vi ett stöd som gör oss internationellt konkurrenskraftiga. Med stora produktioner i Sverige följer både jobb, regional utveckling och en stark återväxt för nästa generations filmskapare, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

  • Regeringen tar nästa steg mot en samlad mediemyndighet

    Utredningen om konsekvenserna av en sammanslagning av Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv är nu överlämnad till Kulturdepartementet. Utredningen är positiv till sammanslagning. Regeringen går nu vidare med att förverkliga förslaget.

    – Det behövs kraftiga muskler för att hantera de utmaningar vårt medielandskap står inför idag. Vi behöver en samlad myndighet med bred kompetens som kan stärka infrastrukturen för en samtida mediepolitik, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Regeringskansliet

Nya regler för stöd till civilsamhälle och trossamfund

Regeringen har den 29 juli 2022 beslutat om propositionen Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället. Nya demokrativillkor införs för stöd som går till trossamfund och organisationer i det civila samhället.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Utredare ska se över kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet var man än bor i landet. Regeringen har därför den 7 juli 2022 beslutat om en översyn av kultursamverkansmodellen och utsett en särskild utredare.

– Idag är tillgången till kultur allt för ojämlik. Det är dags att göra en ordentlig översyn av modellen för att se hur den kan bidra till att ge fler tillgång till kultur, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

Torsdagen den 28 april fattade regeringen beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

– Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar för att språken ska kunna överföras till nästa generation – att underlätta för fler att kunna föra vidare sitt språk och sitt kulturarv till sina barn och barnbarn. Det ska vara en självklarhet att kunna göra det valet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterar strategi för ett starkt biblioteksväsende

Den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en strategi för ett starkt biblioteksväsende. I strategin tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

– Att alla oavsett bakgrund har tillgång till böcker och läsning är en förutsättning för vår demokrati. Biblioteken är inte bara en källa till kunskap utan också till inspiration och fantasi. Biblioteksväsendet står inför flera utmaningar men har samtidigt lyckats ta sjumilakliv under pandemin. Med den nya strategin tar vi ett samlat grepp för hela Bibliotekssverige så att biblioteken kan fortsätta utvecklas tillsammans, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2840 träffar.