Belgien

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och mycket goda relationer med Belgien. Redan på 1600-talet invandrade drygt tusentalet vallonska familjer till Sverige. Genom sin yrkesskicklighet och entreprenörskap bidrog de till att utveckla det svenska järnbruket. Idag präglas de svensk-belgiska förbindelserna av samarbete inom EU och ett betydande handelsutbyte.

En Stockholmsbaserad ambassadör ansvarar för de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Belgien. Sverige har honorärkonsulat i Liège och i Antwerpen samt ett generalkonsulat i Bryssel. Förutom det Stockholmsbaserade sändebudet har Sverige en ständig representation vid EU och en delegation vid Nato i Bryssel. De båda kungahusen har goda relationer och Kung Philippe är barnbarn till framlidne drottning Astrid av Belgien, född svensk prinsessa.

Belgien är en viktig handelspartner för Sverige, och det finns många svenskrelaterade företag representerade i landet. De viktigaste exportvarorna är transportmedel, tillbehör till motorfordon, verkstadsprodukter samt kemiska produkter. Därtill är Sverige en viktig investerare i Belgien. Belgien är också ett viktigt transitland för svenska produkter som skeppas via hamnen i Antwerpen.

Många svenska medborgare bor i Belgien. En skandinavisk skola ligger i Waterloo söder om Bryssel och Europaskolan har en svensk sektion. En stor del av dessa svenskar arbetar inom EU-institutionerna.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Belgien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 39 träffar.