Luxemburg

Sverige har sedan lång tid goda relationer med Luxemburg. Länderna värnar om grundläggande fri- och rättigheter och samarbetar nära internationellt, bland annat inom ramen för FN- och EU-systemen. Inom EU är Sverige och Luxemburg särskilt likasinnade på områden som rör den inre marknaden och frihandel.

De svenska och luxemburgiska kungahusen står nära varandra. Henri I, nuvarande storhertig av Luxemburg, är genom sin mor barnbarn till framlidna drottning Astrid av Belgien, född svensk prinsessa.

Den svenska exporten till Luxemburg är förhållandevis liten och består huvudsakligen av järn- och stålvaror samt verkstadsprodukter. Många större svenska banker finns representerade i Luxemburg och de många svenskar som bor i landet är huvudsakligen verksamma inom finanssektorn och inom EU:s institutioner.

En Stockholmsbaserad ambassadör ansvarar för de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Luxemburg. I Luxemburg finns ett svenskt honorärkonsulat. Luxemburgs ambassadör i Danmark är sidoackrediterad till Sverige.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Luxemburg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 13 träffar.