Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Materialbrist inom hälso- och sjukvården ska förebyggas

Efter höstens problem med materialbrist inom hälso- och sjukvården vill regeringen utreda hur liknande situationer ska kunna förebyggas och hanteras. Det gäller bristsituationer som uppstår utan att någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen.

Abdulkhadir Mohamed från organisationen Malmö Ideella tillsammans med statsrådet Åsa Lindhagen.
Abdulkhadir Mohamed från organisationen Malmö Ideella tillsammans med statsrådet Åsa Lindhagen. Foto: Regeringskansliet

Regeringen och civilsamhället i samtal om integration

Den 22 oktober ägde mandatperiodens första samråd på temat integration rum mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. Temat var civilsamhällets roller i arbetet mot socioekonomisk segregation i hela landet, såväl i städer som i gles- och landsbygd.

Hans Dahlgren och Magdalena Andersson står framför journalister under en pressträff.
EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff om regeringens förberedelser för brexit. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Här finns mer information om hur regeringen och Regeringskansliet arbetar med brexitprocessen inklusive förberedelserna för utträdet. Här beskrivs bland annat vad ett avtalslöst utträde skulle innebära och vilka regeländringar som genomförts för att hantera detta samt vad brexit betyder för näringslivet och de medborgare som särskilt berörs.

Ninni Andersson/Regeringskansliet.

En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 40055 träffar.