Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Miljöminister Isabella Lövin tog emot miljömålsberedningens betänkande om en ambitiös och kraftfull havsmiljöpolitik

    Fredagen den 15 januari presenterade miljömålsberedningens ordförande Emma Nohrén beredningens förslag som syftar till att förstärka åtgärdsarbetet för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Betänkandet överlämnades till miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

  • Utrikesminister Ann Linde invigde året som ordförande i OSSE 2021

    Utrikesminister Ann Linde framför OSCE medlemmarnas flaggor
    Utrikesminister Ann Linde Regeringskansliet

    Det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) kommer under året att arbeta för att organisationens viktiga roll att bidra till säkerheten i regionen ska stärkas. För Sverige och alla andra deltagarstater utgör de åtaganden som ligger till grund för OSSE grundstenarna för vår gemensamma säkerhet. Det sade utrikesminister Ann Linde den 14 januari till OSSE:s permanenta råd.

Foto: Jonas Lindkvist/DN/TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Det pågår ett intensivt arbete inför kommande vaccinering mot covid-19. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Statsminister Stefan Löfven står håller tal i en talarstol
Statsminister Stefan Löfven Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet,

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD avråder – ändringar i reseavrådan till alla länder

Den 14 mars beslutade UD om avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder med anledning av den rådande coronapandemin. Sedan dess har avrådan hävts från ett antal länder. UD uppdaterar reserekommendationerna löpande.

Foto: Folio

Det tillfälliga inreseförbudet förlängs t.o.m. den 31 mars 2021 och ändras med anledning av Brexit

Sedan i mars råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 31 mars 2021. Regeringen har även beslutat ett nytt undantag från inreseförbudet med anledning av Brexit.

Bild: Regeringskansliet

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2020/2021

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2020/2021.

Försvarsminister Peter Hultqvist vid konferensen Folk och Försvar
Försvarsminister Peter Hultqvist Foto: Folk och Försvar

Sveriges förmåga att möta hot och kriser i fokus på Folk och Försvars rikskonferens

Försvarsminister Peter Hultqvist, utrikesminister Ann Linde och inrikesminister Mikael Damberg deltog i Folk och Försvars Rikskonferens som hölls 11-12 januari i digital form. Det övergripande temat för konferensen var Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning, ett ämne som berördes av en mängd olika talare och experter från myndigheter och civilsamhället under konferensens två dagar.

Polis i trafiken
Polis i trafiken Fotograf Lars Hedelin, Polismyndigheten

Åtgärder för att öka polisnärvaro och stärkt polisarbete i utsatta områden

Regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att öka sin närvaro och stärka polisarbetet i utsatta områden. I regleringsbrevet 2021 tilldelas Polismyndigheten nya uppdrag som innefattar stärkt lokal polisnärvaro, kamerabevakning, redovisning av skjutningar. Polisen ska också uppdatera lägesbilden över utsatta områden och ge en samlad bild av vilka polisiära åtgärder som vidtas samt beskriva hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Hans Dahlgren och Anna Hallberg på en pressträff.
Förändringarna påverkar företag, medborgare, organisationer och myndigheter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien. Här kan du ta del av regeringen och Regeringskansliets arbete med anledning av brexit och den nya relationen med Storbritannien.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 45382 träffar.