Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Skolpaket för att alla elever ska lära sig mer

    Fredag den 13 september presenterade utbildningsminister Anna Ekström regeringens skolpaket i budgetpropositionen för 2020 vid en pressträff. Regeringen ökar resurserna till skolan. Bland annat förstärks likvärdighetsbidraget, ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och skolledare införs och satsningen på lärarassistenter fördubblas.

  • Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges äldre

    Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2020 ett äldrepaket med satsningar på sänkt skatt och höjt grundskydd för pensionärer samt med flera insatser för stärkt äldreomsorg, bland annat inkluderar det medel för att främja idrott för äldre.

Regeringskansliet

På Statens budget kan du se kommande satsningar

Den 18 september överlämnar finansminister Magdalena Andersson budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. På sidan Statens budget kan du bland annat läsa om kommande satsningar i budgeten.

Överenskommelsen presenterades på en presskonferens i riksdagen på fredagseftermiddagen.
Överenskommelsen presenterades på en presskonferens i riksdagen på fredagseftermiddagen. Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

Långsiktig finansiering av det militära försvaret

Regeringen avser att föreslå att, utöver tidigare fattade beslut, tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor år 2022. Satsningen aviseras i budgetpropositionen för 2020 och finansieras fullt ut genom en bankskatt. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Finansministern under presskonferensen
Finansministern under presskonferensen på Harpsund. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sverige står väl rustat inför avmattning i ekonomin

Finansminister Magdalena Andersson presenterade Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för budgeten vid regeringsöverläggningarna på Harpsund.

Stefan Löfven i talarstolen under riksmötets öppnande.
Statsminister Stefan Löfven presenterar regeringsförklaringen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen

Vid riksmötets öppnande i eftermiddag presenterade statsminister Stefan Löfven regeringsförklaringen, där det framgår vilken politik regeringen tänker föra under det kommande året. Statsministern presenterade nya statsråd i regeringen.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

Prenumerera

Totalt 39306 träffar.