Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen" SOU 2010:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I rapporten Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen" diskuteras hur fenomenet att pojkar som grupp tenderar att prestera sämre i skolan ska förstås, och vad man kan göra åt saken.

Rapporten, som är nummer sju i DEJA:s serie av forskarrapporter, publiceras samtidigt i originalversionen på engelska, med titeln Boys and School: A Background Paper on the "Boy Crises" (SOU 2010:53).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition