Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Delegationen för jämställdhet i skolan (U 2008:08) Dir. 2009:126

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Delegationen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition