Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan SOU 2010:83

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I rapporten "Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan" presenteras och analyseras aktuella projekt, metoder och insatser för att främja jämställdhet i skolan från drygt 50 kommuner. Rapporten avslutas med rekommendationer om genus och jämställdhet i lärarutbildningen samt med en beskrivning av några lämpliga steg i en modell för jämställdhetsarbete i skolorna. Rapporten ingår i en serie av forskarrapporter från DEJA.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition