Skolan och ungdomars psykosociala hälsa ID-nummer: SOU 2010:80

Ladda ner:

Denna rapport sammanfattar forskningen om sambandet mellan skolan samt flickors respektive pojkars psykosociala hälsa, med utgångspunkt i publikationer från CHESS (Center for Health Equity Studies). Som referenslitteratur inkluderas även vissa internationella publikationer och nationella rapporter. Rapporten är författad fil. dr. Jennie C. Ahrén, som är verksam vid CHESS. Rapporten ingår i en serie av forskarrapporter från DEJA.