Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat ID-nummer: SOU 2010:52

Ladda ner:

I rapporten Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat (SOU 2010:52) belyser Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, biologiska faktorer som kan bidra till att förklara att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar.

Rapporten publiceras som nummer sex i DEJA:s serie av forskarrapporter.