Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker ID-nummer: SOU 2010:51

Ladda ner:

I rapporten "Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker" (SOU 2010:51) har Inga Wernersson, professor i pedagogik, sammanställt den pedagogiska forskningens förklaringar till att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar.

Rapporten publiceras som nummer fem i DEJA:s serie av forskarrapporter. En tidigare version av denna rapport har publicerats som bilaga 3 till DEJA:s delbetänkande Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? (SOU 2009:64).