Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som är styrande för regeringens arbete. Där ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Strategin omfattar även hbtqi-personers och mäns utsatthet för våld.

Aktuellt

 • Regeringen stärker arbetet mot mäns våld mot kvinnor

  Den senaste tiden har media rapporterat om flera aktuella fall där män har anhållits misstänkta för mord på kvinnor de hade, eller har haft, en relation med. Förra veckan hade justitieminister Gunnar Strömmer, jämställdhetsminister Paulina Brandberg och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall ett rundabordssamtal med myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner, civilsamhällesorganisationer och forskare om mäns våld mot kvinnor. I samband med mötet presenterades att regeringen återkommande kommer att kalla till möten för att diskutera åtgärder. Det kommer även göras en översyn av behovet av skärpt styrning och uppföljning av myndigheternas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

 • Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas med samma kraft som gängkriminaliteten

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  På kort tid har sex flickor och kvinnor i Sverige dödats och i samtliga fall misstänks män i deras närhet för mord. I ljuset av detta träffade statsminister Ulf Kristersson och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg Unizons ordförande Olga Persson för att diskutera vad som kan göras för att stoppa mäns våld mot kvinnor. En fråga som måste tas på lika stort allvar som gängkriminaliteten.

 • 18 miljoner mer till arbetet mot mäns våld mot kvinnor

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen ökar stödet till bland annat kommuner och regioner i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna ges ett tillskott med 18 miljoner kronor att fördela i utvecklingsmedel. Totalt får länsstyrelserna 46 miljoner kronor att fördela under 2024. Tillskottet syftar till att förstärka det regionala och kommunala arbetet inom det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Den nationella strategins fyra politiska målsättningar

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld

Att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, är den huvudsakliga utgångspunkten för den nationella strategin. Våldsförebyggande arbete av olika slag och med olika inriktning behövs på flera nivåer och arenor i samhället. Sedan 2022 finns ett nationellt våldsförebyggande program.

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn

Strategins andra målsättning handlar om att förbättra möjligheterna att upptäcka våld och våldsutövare samt att förstärka skyddet och stödet för de kvinnor och barn som har utsatts för våld. Med stöd avses här alla former av stöd, inklusive vård och behandlingsinsatser.

Effektivare brottsbekämpning

Den tredje målsättningen handlar om effektivare bekämpning av brott som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel, dvs. främst förbättringar i rättsväsendets ingripande mot brott. Till viss del kan rättsväsendets arbete underlättas av aktörer utanför rättsväsendet, bland annat genom brottsofferstöd, hjälp att säkra bevis vid brott samt anmälningar och tips till Polismyndigheten.

Förbättrad kunskap och metodutveckling

Strategins fjärde målsättning handlar om behov av förbättrad kunskap och metodutveckling. Med det avses kunskap om mäns våld mot kvinnor hos allmänheten samt berörda yrkesgrupper och beslutsfattare på alla samhällsnivåer, liksom utveckling av metoder och arbetssätt för att motverka våldet genom forskning, utvärdering och uppföljning.

Allt innehåll om Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 151 träffar.

Laddar...