Energi

Energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft.

Ansvariga för energi

Ansvarigt statsråd

Ebba Busch
Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om energi

 • Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd

  Regeringen remitterar en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske. Stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar. Detta framkom under en pressträff som energi- och näringsminister Ebba Busch och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje höll onsdagen den 30 november tillsammans med Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg och Svenska kraftnäts ställföreträdande generaldirektör Peter Wigert.

 • Nya diskussioner om krisåtgärder på extrainsatt energiministermöte

  En man iförd mörk kostym, ljusblå skjorta och mörkröd slips står framför en grå vägg.
  Vid det extrainsatta energirådsmötet den 24 november representerades Sverige av Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch. Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

  EU:s energiministrar möttes i Bryssel den 24 november för fortsatta diskussioner om krisåtgärder för att hantera de höga energipriserna på den europeiska marknaden. Statssekreterare Daniel Liljeberg representerade Sverige vid mötet.

 • Förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser hanteras skyndsamt

  Regeringen tog den 27 oktober emot en begäran från Svenska kraftnät om att ta fram en lösning på hur ett stöd till elanvändare för höga elpriser ska kunna betalas ut till elkunderna. Bakgrunden är att Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om att få använda så kallade flaskhalsintäkter till att finansiera ett sådant stöd.

 • Energiförsörjningen

  Kraftledningar i skymning
  Kraftledningar i skymning. Foto: Tomas Ärlemo, Svenska kraftnät

  Det svenska energisystemet måste utvecklas, samtidigt som den akuta elkrisen mildras för svenska hushåll och företag. Här samlas information om energiförsörjningen.

Innehåll om energi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 616 träffar.