Remiss av rapporten Fler filminspelningar till Sverige Diarienummer: Ku2018/00640/MF

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat rapporten Fler filminspelningar till Sverige.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 14 maj 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.