Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av rapporten Fler filminspelningar till Sverige Diarienummer: Ku2018/00640/MF

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Kulturdepartementet på rapporten Fler filminspelningar till Sverige. Övriga yttranden finns tillgängliga på departementet.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen var den 14 maj 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.