Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

  • Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner

    Idag, den 15 oktober, bjöd näringsminister Ibrahim Baylan in till pressträff om innovationshubb för avancerade läkemedel och vacciner i Sverige. Pressträffen hölls tillsammans med Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, och Thomas Eldered, vd för Flerie Invest.

  • Överenskommelse om fiskekvoter för Östersjön

    När EU-ländernas fiskeri- och jordbruksministrar möttes den 11-12 oktober enades de om fiskekvoter för Östersjön under 2022. Beslutet innebär totalt sett minskade fiskemöjligheter för alla länder runt Östersjön.

  • Regeringen beslutar om propositionen Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

    Den 21 september höll miljö- och klimatminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan en digital pressträff med anledning av cementtillverkningen i Slite.

Regeringen gör stora satsningar på skog och värdefull natur

Idag höll miljö- och klimatminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan en digital pressträff för att presentera budgetsatsningar på skog och värdefull natur i budgetpropositionen för 2022.

Budgetsatsningar på näringslivets gröna och digitala omställning

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 höjd garantiram för gröna investeringar, att Tillväxtverket tillförs ytterligare medel för att driva arbetet med ett grönt och digitalt omställningslyft, samt en satsning på Sveriges deltagande i det europeiska industriella samarbetsprojektet IPCEI.

Förstärkt finansiering för företagarsajten verksamt.se

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 en långsiktig förstärkning av grundfinansieringen av verksamt.se genom att avsätta 15 miljoner kronor och beräknar att samma belopp kommer att avsättas kommande år för ändamålet. Medlen fördelas med 5 miljoner kronor till Bolagsverket och med 10 miljoner kronor till Tillväxtverkets förvaltningsanslag.

Hela landet ska leva – bondepaket och stora satsningar på landsbygden i regeringens budgetproposition

Idag höll näringsminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth en pressträff om stora satsningar för en levande och växande landsbygd i budgetpropositionen för 2022.

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6577 träffar.