Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Stark utveckling för den statliga bolagsportföljen

  Karl-Petter Thorwaldsson | Näringsminister
  Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister Foto: Regeringskansliet

  Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 820 miljarder kronor – en ökning med drygt 120 miljarder kronor – visar den skrivelse för 2021 som publiceras i dag. Det sammanlagda resultatet för bolagen med statligt ägande var det bästa någonsin och uppgick för första gången till mer än 100 miljarder kronor. Bolagen fortsätter även att ligga i framkant vad gäller välbalanserade styrelser och ledningsgrupper.

  – För den statliga bolagsportföljen kom 2021 att bli ett framgångsrikt år, med bland annat fortsatt värdeskapande och rekordresultat som följd. Bolagen fortsätter också att driva på den gröna omställningen och digitala utvecklingen, både inom organisationerna och i samhället, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Utredning om en nationell bioekonomistrategi

  Regeringen har som en övergripande prioritering att skapa jobb genom att driva på klimatomställningen. Som ett led i arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. I uppgiften ingår att ge förslag till ett eller flera uppföljningsbara mål och, vid behov förslag på åtgärder, för en växande bioekonomi. Utredaren ska också analysera genomförbarheten i, och om lämpligt, föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, inklusive ett eller flera alternativa förslag till långsiktigt produktionsstöd.

 • Investeringskonferensen Join Sweden Summit ska locka fler utländska investeringar till Sverige

  Den 20-21 juni stod regeringen värd för investeringskonferensen Join Sweden Summit i Stockholm. Syftet med konferensen är att locka fler utländska investeringar till Sverige.

Landsbygdsministern och EU-kommissionär Elisa Ferreira undertecknade partnerskapsöverenskommelsen i Östersund

Idag undertecknande landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och EU-kommissionär Elisa Ferreira den svenska partnerskapsöverenskommelsen i Östersund. Överenskommelsen anger Sveriges strategiska inriktning för europeiska regionala utvecklingsfonden, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska havs-, fiskeri- och fiskerifonden och Europeiska socialfonden+ för åren 2021–2027. Godkännandet av partnerskapsöverenskommelsen markerar startskottet för programperioden.

Pressträff med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson om SAS plan SAS Forward

SAS har meddelat att bolaget vill konvertera skulder motsvarande cirka 20 miljarder kronor till aktier i bolaget. Regeringen har därför i en extra ändringsbudget som beslutas av regeringen föreslagit att riksdagen bemyndigar regeringen att konvertera svenska statens befintliga hybridinstrument och svenska statens utestående lånefordringar i SAS till aktier.

Bättre råvaruförsörjning och ökad trygghet

Torsdag den 9 juni bjöd näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson in till pressträff om försörjningsberedskap för varor och tjänster från industrin och om innovationskritiska metaller och mineral.

Insatser för större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten

I Norrbotten och Västerbotten pågår en omfattande nyindustrialisering till gagn för klimatomställningen. På www.regeringen.se/norrasverige finns sammanställt de insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner som regeringen vidtar och bidrar till.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6897 träffar.