Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Regeringen förstärker evenemangsstödet

  Regeringen har tidigare aviserat att stödet till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer, förlängs för perioden januari till mars 2022. Med anledning av svårigheterna för arrangörer att vid planeringen av evenemangen förutse behovet av nuvarande restriktioner, förstärker nu regeringen evenemangsstödet under den nya perioden. Stödnivån höjs från 70 till 90 procent av kostnaderna och stödtaket höjs från 17,5 till 22,5 miljoner kronor.

  Teckenspråkstolkad webbsändning finns i pressinbjudan.

 • Nationell life-science konferens

  Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen.

  Satsningarna på life science är nödvändiga för att skapa en starkare välfärd och bidra med framtidens jobb vilket ingår i ett av regeringens prioriterade områden. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet, både inom regionerna och i samverkan med näringslivet, där Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West stod som värdar.

 • Ulla Sandborgh fortsätter att hålla ihop kalk- och cementförsörjningsfrågor

  Generaldirektör Ulla Sandborgh fick i september i år i uppgift av Näringsdepartementet att bistå i arbetet med frågor som rör Sveriges tillgång till kalk och cement. Uppgiften, som innebär att vara kontaktperson för externa aktörer i frågor relaterade till kalk och cement, förlängs nu och kommer att pågå under våren.

Samlad information om regeringens arbete med cementförsörjning

Cement spelar en avgörande roll för svenskt bostadsbyggande och infrastrukturprojekt samt vid underhåll och reparationer av infrastruktur. På www.regeringen.se/cement finns samlad information om regeringens arbete med att säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige, både på kort och lång sikt.

Samlad information för företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag under pandemin. På www.regeringen.se/foretag finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6665 träffar.