Folkbildning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen finns även särskilda statsbidrag för viss tolkutbildning.

Ansvariga för folkbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkbildning

  • Regeringen stärker uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen

    Regeringen har nu beslutat om riktlinjerna för Folkbildningsrådet för 2021 när det gäller statsbidrag till folkbildningen. Riktlinjerna innehåller flera nya återrapporteringskrav. Folkbildningsrådet ska bland annat redovisa uppföljningsåtgärder om statsbidraget till studieförbunden, lämna en fördjupad bedömning av demokratisyftet och redovisa en analys om utbildning på folkhögskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Förstärkt satsning för bland andra utrikes födda kvinnor till jobb och utbildning

    Det behövs fortsatta insatser riktade till utrikes födda kvinnor och andra grupper som befinner sig långt från studier och arbete. Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen för 2021 en förstärkning av statsbidraget till folkbildningen med 50 miljoner kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll om folkbildning

Prenumerera

Totalt 209 träffar.