Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss Rapport Farokonventionen - Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde Diarienummer: Ku2014/591/KA

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Kulturdepartementet avseende Riksantikvarieämbetets rapport Farokonventionen Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen var den 12 juni 2015.

Kontakt

Registrator, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Kulturdepartementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...