Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet Diarienummer: M2016/02399/Ee

Publicerad · Uppdaterad

Energimyndigheten lämnar idag den sista delredovisningen av regeringsuppdraget kontrollstation 2017 för elcertifikat samt redovisning om kvoter för 18 TWh till 2030. Den norska energimyndigheten överlämnade motsvarande underlag gällande den sista delredovisningen inför kontrollstation 2017 den 13 oktober 2016 till den norska Olje- och energidepartementet. Båda rapporterna skickas nu ut på remiss i respektive land.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 25 november 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.