Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik Diarienummer: Ku2017/02410/DISK

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 6 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.