Klimat- och näringslivs­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Ansvariga statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Aktuellt från Klimat- och näringslivsdepartementet

 • Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige

  .
  Illustration | Regeringskansliet .

  Regeringen har i dag beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Förordningen innebär att elstöd nu ska lämnas till elkonsumenter i hela landet. Stödet baseras på förbrukningen under november–december 2022. Bakgrunden till beslutet är att elpriserna var mycket höga i samtliga elprisområden i Sverige under dessa månader.

 • Regeringen stärker arbetet inom avancerade läkemedel genom nytt nationellt innovationskluster

  .
  . Foto | Regeringskansliet

  Regeringen ger Vinnova i uppdrag att etablera ett nationellt innovationskluster för kommersialisering, kompetensutveckling och produktionskapacitet för avancerade terapier. Innovationsklustret ska fungera som en nationell infrastruktur och kompetensnod till nytta för företag i hela landet.

 • Global konvention överenskommen till skydd för världshavet

  FN-förhandlingarna i New York om ett avtal till skydd för livet i världshavet lyckades idag - efter över femton års arbete - till slut nå en överenskommelse. Avtalet skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Som EU-ordförande har Sverige lett förhandlingarna för EU och dess medlemsstater tillsammans med Kommissionen.

Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förslag om ändrad lagstiftning för kärnkraften

Onsdag 11 januari klockan 08.00 höll statsminister Ulf Kristersson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari en gemensam pressträff. På pressträffen presenterades förslag om ändrad lagstiftning för kärnkraften.

.
. Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

.
Informellt möte med konkurrenskrafts­ministrarna 6-7 februari 2023. Foto | Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

.
. Foto | Regeringskansliet

Nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

Innehåll från Klimat- och näringslivsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4453 träffar.