Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Aktuellt från Kulturdepartementet

IHRA:s första plenarsession
IHRA:s första plenarsession under det svenska IHRA-ordförandeskapet, Together for Impact, ägde rum i Stockholm den 20-23 juni. Fotograf: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) står starkare när Sverige lämnar över ordförandeskapet

Den 28 februari lämnade Sverige över ordförandeskapet för International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) till Kroatien. Under Sveriges ordförandeskap har de huvudsakliga prioriteringarna varit att bidra till att stärka IHRA:s struktur och öka organisationens genomslag.

Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg bakom varsin talarstol under en pressträff..
F v: Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett samlat grepp för ett friare och tryggare judiskt liv i Sverige

Regeringen presenterade den 26 januari en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Kultur- och mediefrågor under det svenska ordförandeskapet i EU 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Inom kultur- och medieområdet kommer fokus under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd att kretsa kring konstnärlig frihet och konstnärer på flykt, kulturella och kreativa branscher, medier, demokrati och EU:s reglering av plattformar samt förhandlandet av en europeisk mediefrihetslagstiftning.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1549 träffar.