Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Ansvariga för arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om arbetsmarknad

  • Johan Pehrson om arbetslösheten och prioriteringar för att återupprätta arbetslinjen

    Minskningen av antalet arbetslösa har upphört och vänt till en svag ökning. Utomeuropeiskt födda, särskilt kvinnor, är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Återupprättandet av arbetslinjen och en tätare koppling mellan jobb och integration står därför i fokus för arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson under mandatperioden.

  • Bibehållen nivå i a-kassan

    I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen en satsning på 5,8 miljarder kronor under 2023 för att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och övriga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen ska gälla även framöver.

Innehåll om arbetsmarknad

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 827 träffar.