Mål för socialtjänst inklusive äldreomsorg

Det finns särskilda mål för de tre delområden som ingår i socialtjänst inklusive äldreomsorg: individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Individ- och familjeomsorg

Målet är:

– att stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för människor i ekonomiskt och socialt utsatta situationer och

– att stärka skyddet för utsatta barn.

Personer med funktionsnedsättning

Målet är:

– att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Omsorg om äldre människor

Äldre ska:

– kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,

–kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,

–bemötas med respekt samt

– ha tillgång till god vård och omsorg.

– erbjudas en jämställd och jämlik vård och omsorg.