Remiss Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Diarienummer: A2016/00994/A

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på Ds 2016:14 Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Ladda ner:

Lättläst sammanfattning

I den här promemorian tittar en utredning vid Arbetsmarknads-departementet på om regeringen borde byta namn på några olika arbetsmarknads-politiska stöd. Läs mer i den lättlästa sammanfattningen.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.