Remiss SOU 2016:49 - En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:49 - En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket, och vilka remissvar som har inkommit till Näringsdepartementet. En kompletterande remiss av ett PM som hör till SOU 2016:49 har skickats ut. Missiv och PM publiceras här. Ytterligare remissvar har därför inkommit och publiceras här.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.