Justitie­­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt, allmän ordning och säkerhet samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Pressträff om ny lägesbild över antalet gängkriminella

    Fredag den 23 februari höll justitieminister Gunnar Strömmer en pressträff tillsammans med rikspolischef Petra Lundh. På pressträffen presenterades en ny lägesbild över antalet gängkriminella i Sverige.

  • Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott och stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet. Lagrådsremissen föreslår även ett stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5522 träffar.