Per Bolund

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

”Sverige och världen står inför många utmaningar, inte minst klimatkrisen och naturkrisen. Vi ska möta dessa med resolut agerande och framtidstro. När vi ställer om det svenska samhället värnar vi inte bara naturen och kommande generationer - vi stärker också svensk välfärd och konkurrenskraft.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Per Bolund

  • Regeringen gör stora satsningar på skog och värdefull natur

    Idag höll miljö- och klimatminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan en digital pressträff för att presentera budgetsatsningar på skog och värdefull natur i budgetpropositionen för 2022.

  • Regeringen tar krafttag mot avfallsbrottslighet

    Regeringen föreslår en satsning på 50 miljoner kronor under nästa år för att stärka arbetet vid flera myndigheter för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det innefattar bland annat förbättrad tillsyn, gränskontroll och förbättrat utredningsarbete.

Innehåll från Per Bolund

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 816 träffar.