Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Nationell life-science konferens

  Den 17 januari 2022 är det dags för den nationella life science-konferensen. Konferensen kommer att uppmärksamma och accelerera arbetet i Sverige för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation. Anmälan är öppen!

  Satsningarna på life science är nödvändiga för att skapa en starkare välfärd och bidra med framtidens jobb vilket ingår i ett av regeringens prioriterade områden. Konferensen fokuserar på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet, både inom regionerna och i samverkan med näringslivet, där Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen och den västsvenska klusterorganisationen Health Innovation West står som värdar.

 • Ulla Sandborgh fortsätter att hålla ihop kalk- och cementförsörjningsfrågor

  Generaldirektör Ulla Sandborgh fick i september i år i uppgift av Näringsdepartementet att bistå i arbetet med frågor som rör Sveriges tillgång till kalk och cement. Uppgiften, som innebär att vara kontaktperson för externa aktörer i frågor relaterade till kalk och cement, förlängs nu och kommer att pågå under våren.

 • Regeringens strategiska plan för jordbrukspolitiken 2023 till 2027

  Hur framtidens jordbruk ska se ut och växa är en viktig fråga för regeringen. Vid en pressträff på Lovön torsdagen den 16 december presenterade landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken för perioden 2023 till 2027. Målsättningen är att planen ska ge bästa tänkbara förutsättningar för att nå livsmedelsstrategins mål, fler gröna jobb och att öka ambitionerna inom miljö- och klimatområdet. 

Samlad information om regeringens arbete med cementförsörjning

Cement spelar en avgörande roll för svenskt bostadsbyggande och infrastrukturprojekt samt vid underhåll och reparationer av infrastruktur. På www.regeringen.se/cement finns samlad information om regeringens arbete med att säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige, både på kort och lång sikt.

Samlad information för företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag under pandemin. På www.regeringen.se/foretag finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6655 träffar.