Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • En halv miljard till forskning om livsmedel, bioekonomi och landsbygder

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Regeringen anvisar i regleringsbrevet till forskningsrådet Formas hur 117 miljoner från forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska finansiera forskning om livsmedel, den biobaserade ekonomin samt landsbygder och regional utveckling 2021. Totalt 2021-2024 uppgår satsningen till 572 miljoner kronor.

  – Ny kunskap stödjer Sveriges ambition att gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig, med hållbart producerade förnybara råvaror från land och vatten. Samtidigt behöver vi säkerställa att det går att leva och växa i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

 • Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet och fler företagare ska omfattas i omsättningsstödet

  Regeringens aviserade nedstängningsstöd kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt. Samtidigt lämnas nya besked att fler företagare kommer omfattas av det förlängda omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Det meddelade regeringen på en pressträff i dag.

  En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns att se i pressmeddelandet nedan.

 • Digital pressträff med landsbygdsminister Jennie Nilsson och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf

  Onsdagen den 17 februari höll landsbygdsminister Jennie Nilsson och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf en digital pressträff om åtgärder för att möta de långsiktiga ekonomiska utmaningarna i spåren av pandemin.

Regeringskansliet

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Samlad information: Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november 2020 och omfattade tiden mars – juli 2020. Stödet har förlängts och omfattar även tiden augusti 2020 – februari 2021. Inom kort kommer också ett motsvarande stöd riktat till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, som har minst en fysisk person som delägare att införas som omfattar tiden mars 2020 – februari 2021. Regeringen har även meddelat att båda stöden kommer att förlängas till att även omfatta mars och april 2021.

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Regeringskansliet

Näringsdepartementets områden i budgetpropositionen för 2021

Här kan du läsa om satsningarna som görs i budgetpropositionen för 2021 inom Näringsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll från Näringsdepartementet

Prenumerera

Totalt 6303 träffar.