Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

  • EU:s jordbruks- och fiskeråd antog slutsatser om EU:s skogsstrategi

    Mötessalen där EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas 15 november
    EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas i Bryssel den 15 november. Foto: Europeiska unionens råd

    På mötet i jordbruks- och fiskerådet den 15 november antog EU:s medlemsländer slutsatser om EU:s skogsstrategi för 2030. Andra frågor på dagordningen var marknadssituationen för jordbruksprodukter och samråden med Storbritannien om fiskekvoter för 2022. Sverige representerades av ambassadör Torbjörn Haak.

  • Pressträff med Per Bolund och Ibrahim Baylan den 18 november

    Den 18 november beslutade regeringen att ge Cementa tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid täkterna i Slite på Gotland. Tillståndet omfattar den volym kalk som vid tidpunkten för ansökan omfattades av ett gällande tillstånd, men vars brytning inte kunnat slutföras på grund av tidsbegränsningen i det tillståndet. Tillståndet börjar gälla så fort det tas i anspråk av Cementa och gäller till och med den 31 december 2022. Beslut innebär att allvarliga samhällskonsekvenser undviks på kort sikt.

Illustration: Itziar Castany Ramirez

Regeringens arbete med cementförsörjning

Cement är en nödvändig produkt för genomförande av pågående och planerat bostadsbyggande, infrastrukturprojekt, vindkraftsutbyggnad, drift av underjordsgruvor samt för underhåll och reparation av samhällsviktig infrastruktur m.m. Flera samhällssektorer är i behov av cement för att kunna bedriva verksamhet och produktion samt underhåll och reparationer. Det finns i dagsläget inget annat material som fullt ut kan ersätta kalksten och cement i tillverkning av betong.

Regeringskansliet

För företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6620 träffar.