Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Ansvariga statsråd

Ibrahim Baylan, Närings­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson Landsbygds­minister

Aktuellt från Näringsdepartementet

  • Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19

    Här sammanfattas informationen om de åtgärder som hittills vidtagits med anledning av det nya coronaviruset.

  • Näringsministern om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

    Regeringen föreslår en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Näringsminister Ibrahim Baylan kommenterar förslaget.

  • Ibrahim Baylan och Eva Nordmark kommenterar möte med arbetsmarknadens parter

    Näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommenterar möte med arbetsmarknadens parter med anledning av nya coronaviruset.

Foto: Caisa Ankarsparre/Regeringskansliet

Landsbygdsministern kommenterar livsmedelsförsörjningen i landet

Regeringen håller tät kontakt med livsmedelsbranschen för att skapa en gemensam bild av läget. Landsbygdsminister Jennie Nilsson kommenterar läget i filmen.

Anders Ferbe och Ibrahim Baylan
Anders Ferbe och Ibrahim Baylan Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter samordnare med anledning av coronavirusets effekter på näringslivet

Det nya coronaviruset påverkar många svenska företag. Regeringen beslutar idag därför om ett uppdrag till en samordnare som ska samverka med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om coronavirusets effekter på näringslivet. Till samordnare utses Anders Ferbe.

Foto: Regeringskansliet

Pressträff med anledning av coronavirusets påverkan på svenskt näringsliv

Fredag den 28 februari stod näringsminister Ibrahim Baylan och utrikeshandelsminister Anna Hallberg värdar för ett samtal med svenska branschorganisationer, företag och fackliga representanter om coronavirusets påverkan på näringslivet i Sverige. Därefter hölls en pressträff.

Innehåll från Näringsdepartementet

Prenumerera

Totalt 5914 träffar.