Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Ansvariga statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Ardalan Shekarabi, Socialförsäkrings­minister
Ardalan Shekarabi Socialförsäkrings­minister

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Ett år sedan regeringsförklaringen - 500 regeringsbeslut med koppling till januariavtalet

    I dag är det ett år sedan statsministern presenterade regeringsförklaringen och redovisade målen för regeringens politik. Delar av den politiken bygger på januariavtalet. Inom ramen för januariavtalet har mer än 500 beslut fattats det senaste året.

  • Reformer på hälso- och sjukvårdsområdet under 2019

    Regeringen har genomfört ett antal reformer under året i syfte att stärka den svenska hälso- och sjukvården. Det nationella vaccinationsprogrammet har utökats och regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Genom överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) investerar regeringen 4,7 miljarder år 2020 i bland annat ökad tillgänglighet både i primärvården och specialistvården, inklusive cancervården. Hjälp med andning har bedömts utgöra ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Innehåll från Socialdepartmentet

Prenumerera

Totalt 5312 träffar.