Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Ansvariga statsråd

Jakob Forssmed Social­minister
Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister
Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister
Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister

Aktuellt från Socialdepartementet

 • Regeringen bjuder in till pressträff om bidragssystemet

  Torsdagen den 8 juni bjöd statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, in till en pressträff för att presentera en nyhet om bidragssystemet.

 • Regeringen har tagit emot förslag om hur socialförsäkringsskyddet för gravida ska kunna moderniseras

  Det är angeläget att underlätta för gravida kvinnor att kunna fortsätta att arbeta i hög utsträckning under graviditeten. De som inte kan det ska ha ett tryggt och förutsebart socialförsäkringsskydd. Nu har utredningen ”Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida” lämnat sina förslag till regeringen.

 • Högnivåmöte om skydd av barn

  Bild på socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
  Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister. Foto: Regeringskansliet

  Den 1-2 juni arrangerade det svenska ordförandeskapet högnivåmötet om skydd av barn - EU-stöd för återuppbyggnad och reform av Ukrainas barnskyddssystem. På mötet deltog bland andra Hennes Majestät Drottningen, statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Ukrainas socialminister Oksana Zholnovych samt Catherine Russell, generaldirektör för UNICEF. Även Ukrainska presidentens fru Olena Zelenska medverkade digitalt.

 • Sjukvårdsministern lyfte viktiga frågor för EU inom hälsa och sjukvård under WHA

  • Ett tiotal av hälsoministrarna samlade för foto. I mitten står sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

   Hälsoministrar samlade.

   Foto: Sofia Ireståhl/Regeringskansliet

  • Nästan hundra personer uppställda på en trappa framför en pampig byggnad

   Samtliga hälsoministrar innan WHA-mötets öppnande.

   Foto: Sofia Irestålhl/Regeringskansliet

  • En gräsmatta med buskar i fonden. På gräsmattan står stora, vita tecken #WHO75

   Temat för Världshälsoförsamlingen i år var WHO 75 år.

   Foto: Sofia Ireståhl/Regeringskansliet

  Temat för årets Världshälsoförsamling (WHA) var Världshälsoorganisationens (WHO) 75-årsjubileum och det arbete som WHO utför. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog som representant för EU och dess medlemsstater under de två första dagarna, 21-22 maj.

Bild på kommissionär Dubravka Suica, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Ukrainas socialminister Oksana Zholnovych i Kiev, Ukraina vid monumentet över stupade ukrainska soldater. De håller blommor i handen.
EU-kommissionär Dubravka Suica, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Ukrainas socialminister Oksana Zholnovych i Kiev, Ukraina vid monumentet över stupade ukrainska soldater. Foto: Anton Kulakowskiy

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besökte Ukraina

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besökte under torsdagen den 20 april Ukrainas huvudstad Kiev och träffade president Zelenskyjs fru Olena Zelenska och företrädare för den ukrainska regeringen. Under mötet diskuterades hur barn har drabbats av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Socialdepartementets områden - Vårbudgeten 2023

I regeringens vårproposition för 2023 finns flera förslag som rör Socialdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 17 april överlämnades regeringens vårproposition för 2023 till riksdagen.

Gruppbild på mötesdeltagarna med socialminister Jakob Forssmed i mitten.
På uppstartsmötet deltog representanter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Försäkringskassan, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten samt organisationerna Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Myndigheter och organisationer på uppstartsträff för fritidskortet

Fritidskortet är en historiskt stor satsning på barns och ungdomars möjlighet till aktivitet och gemenskap. Nyligen gavs ett brett uppdrag till fem myndigheter om att förbereda framtagandet av fritidskortet. Den 18 april hölls det första uppstartsmötet inför det kommande arbetet.

Anna Tenje är ordförande och sitter vid ett podium på en scen
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje vid möte med ministrarna för sysselsättning och sociala frågor (EPSCO). Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Omställning på arbetsmarknaden och sociala trygghetssystemens hållbarhet diskuterades på ministerrådsmöte

Den 3–4 maj samlades EU:s social- och arbetsmarknadsministrar för att diskutera hur omställningen på arbetsmarknaden påverkar kompetensförsörjningen i EU och hur en åldrande befolkning påverkar de sociala trygghetssystemen.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson skakar hand med Stella Kyriakides, europeisk kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson hälsar på Stella Kyriakides, europeisk kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, vid det informella mötet för EU:s hälsoministrar. Foto: Josefine Stenersen/Regeringskansliet

Tillgång till läkemedel i fokus på informellt hälsoministermöte

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson stod den 4-5 maj värd för ett informellt EU-möte, som främst riktar sig till ministrarna ansvariga för hälso- och sjukvårdsfrågor i EU:s medlemsstater. Det informella mötet hade tillgång till läkemedel som övergripande tema. Programmet fokuserade på läkemedelsbrist och krisberedskap, och mer allmänt på hur EU och medlemsstaterna kan säkerställa tillgång till läkemedel – både nya och äldre – i det dagliga arbetet i icke kristid. Mötet fokuserade även på vikten av att återställa balansen mellan tillgång till läkemedel och överkomlig prissättning för dessa i EU.

Socialminister Jakob Forssmed talar på scen mot en mörk bakgrund.
Socialminister Jakob Forssmed är värd för ordförandeskapets högnivåmöte om ensamhet den 21 april. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Initiativ för att bryta ensamhet och stärka psykisk hälsa inom EU

Den 21 april är socialminister Jakob Forssmed värd för ett högnivåmöte om ensamhet inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Syftet mötet att främja såväl utbyte av bästa praxis och kunskap som olika policyalternativ. Mötet är en möjlighet att diskutera ensamhet och andra riskfaktorer när det gäller psykisk hälsa och samtidigt bygga upp synergier med Europeiska kommissionens nya initiativ för psykisk hälsa.

Högnivåmötet om ensamhet direktsänds på ordförandeskapets webbplats den 21 april, med start kl 9.00.

Anna Tenje talar på en scen.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje inleder högnivåmötet om aktivt och självständigt åldrande. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Högnivåmöte med fokus på ett aktivt och självständigt åldrande

De demografiska förändringarna i Europa har stora konsekvenser för våra samhällen och innebär utmaningar, inte minst för arbetsmarknaden, för pensionssystemen och ett ökat behov av vård och omsorg. Den 13–14 februari bjöd det svenska ordförandeskapet in EU:s medlemsstater och andra aktörer till ett högnivåmöte om aktivt och självständigt åldrande, för en gemensam diskussion om vägar framåt när det gäller Europas åldrande befolkning. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje stod värd för mötet. På mötet deltog bland andra Estlands socialminister, Danmarks äldreminister samt Maltas minister för aktivt åldrande.

Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer.
Statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Regeringen tar krafttag mot LVU-kampanjen

Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Regeringen vidtar nu flera åtgärder för att motverka desinformationen som sprids och dess konsekvenser.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4455 träffar.