Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättning eller äldre ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Ansvariga statsråd

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Ardalan Shekarabi, Civil­minister
Ardalan Shekarabi Socialförsäkrings­minister

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Nationell samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen

    Regeringen har utsett en nationell samordnare som ska främja en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Samordnaren ska stödja kommunerna genom att bland annat stimulera förändringsarbete för en attraktivare arbetsmiljö, stärka ledarskapet samt föreslå välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen.

  • Lena Hallengren leder svensk delegation till Etiopien

    Lena Hallengren leder delegation i Etiopien.
    Black Lion-sjukhuset i Addis Abeba. Foto: Catharina Piazzolla/Regeringskansliet

    Hur kan svensk-etiopiska relationer stärka hälso- och sjukvården i Etiopien? 3-6 november besöker en svensk delegation Etiopien för att utbyta kunskap och främja kontakten mellan svenska myndigheter och företag och etiopiska aktörer.

Innehåll från Socialdepartmentet

Prenumerera

Totalt 5200 träffar.