Social­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Aktuellt från Socialdepartementet

  • Pressbriefing med Ardalan Shekarabi om pensionerna

    Onsdag den 11 maj håller socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en pressbriefing om pensionerna.

  • Regeringen vill inte att privata sjukvårdsförsäkringar ska ge förtur till vården

    Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården. Regeringen föreslår att det i avtal mellan region och privat vårdgivare ska framgå hur det ska säkerställas att uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har.

Pressträff med statsminister Magdalena Andersson
Pressträff med statsminister Magdalena Andersson. Foto: Regeringskansliet

Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.

Foto: TT

Tillfälliga smittskyddslagar slutar gälla den 31 mars

Den 24 mars utfärdade regeringen de förordningsändringar som kopplar till riksdagens beslut att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter torsdag den 31 mars 2022. Samtidigt verkställdes ändringar i smittskyddslagen som innebär att covid-19 inte ska klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom efter samma datum. Regeringen har i stället beslutat att covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret längre ned på sidan för att hitta regeringsbeslut, aktuell lagstiftning eller information om en viss åtgärd.

Gruppbild på ledamöter i Barnrättsdelegationen
Dialogmöte på Socialdepartemenet med Lena Hallengren, minister för barnets rättigheter, och Barnrättsdelegationen. Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

Dialogmöte om barns situation kopplat till invasionen av Ukraina

Vid Barnrättsdelegationens möte den 3 mars lyssnade socialminister Lena Hallengren in medlemmarnas bedömning av barns situation kopplat till Rysslands invasion av Ukraina.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7323 träffar.