Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara på barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

  • Utredning föreslår kriminalisering av att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord

    Regeringen har mottagit betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen föreslår bland annat att det ska införas särskilda straffbestämmelser om barnfridsbrott och om uppmaning till självmord. Utredningens betänkande kommer nu att remitteras.

  • 45 miljoner för stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

    I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 45 miljoner kronor avsätts för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Medlen ska bland annat användas för att informera asylsökande barn om deras rättigheter och stärka organisationer som främjar barns rätt till en tillvaro fri från hedersrelaterat våld och förtryck.

Innehåll om barnets rättigheter

Prenumerera

Totalt 497 träffar.