Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara på barn och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Aktuellt om barnets rättigheter

  • Kunskapslyftet för barnets rättigheter utvidgas till att omfatta fler myndigheter

    Barnombudsmannen har sedan 2017 i uppdrag att stödja myndigheter, kommuner och landsting i deras arbete med den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i respektive verksamheter – det så kallade Kunskapslyftet för barnets rättigheter. Våren 2019 utvidgade regeringen satsningen till att omfatta tolv myndigheter istället för tio. Regeringen har nu beslutat att utvidga satsningen ytterligare så att den kommer att omfatta 16 myndigheter. Länsstyrelserna ges även i uppdrag att stödja arbetet med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting.

  • Utredning föreslår kriminalisering av att låta barn bevittna brott och uppmaning till självmord

    Regeringen har mottagit betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. Utredningen föreslår bland annat att det ska införas särskilda straffbestämmelser om barnfridsbrott och om uppmaning till självmord. Utredningens betänkande kommer nu att remitteras.

Innehåll om barnets rättigheter

Prenumerera

Totalt 508 träffar.