Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för militärt försvar

Ansvarigt statsråd

Pål Jonsson
Pål Jonson Försvars­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om militärt försvar

  • Sverige och Storbritannien samarbetar om ökat militärt stöd till Ukraina

    Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

    I dag torsdag 16 mars presenterar regeringen ett strategiskt samarbete med Storbritannien till stöd för Ukraina. Samarbetet syftar bland annat till att förbättra logistik och underhåll av de Archerpjäser Sverige avser donera till Ukraina. Antalet pjäser att donera föreslås till åtta varav två pjäser som del av underhållssystemet. Samarbetet inkluderar ett bemyndigande att sälja 14 Archerpjäser till Storbritannien vilket möjliggör donation av artillerisystem AS 90 från Storbritannien till Ukraina.

    I en extra ändringsbudget lämnas även förslag om bemyndigande att bland annat donera tidigare aviserade stridsvagnar av typen Leopard 2 samt att tillföra medel för återanskaffning av materiel.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen ändringar i säkerhetsskyddslagen i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Propositionen överlämnades den 14 mars till riksdagen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uttalande från trilateralt möte mellan Finland, Norge och Sverige på Harpsund, 22 februari 2023

Ledarna för Sverige, Finland och Norge, tillsammans med deras utrikes- och försvarsministrar, har den 22 februari träffats på Harpsund i Sverige för att diskutera deras gemensamma säkerhetsutmaningar och deras nära samarbete i utrikes- säkerhets- och försvarspolitiska frågor.

Försvarsminister Pål Jonson skriver under ESSI-avtalet. Initiativtagande nationen Tysklands försvarsminister Boris Pistorius bevittnar undertecknandet.
Försvarsminister Pål Jonson skriver under ESSI-avtalet. Initiativtagande nationen Tysklands försvarsminister Boris Pistorius bevittnar undertecknandet. Foto: Johan Hjelmstrand/Regeringskansliet

Sverige har undertecknat avtal om europeiskt samarbete om luftförsvar

I samband med att andra dagen av Natos försvarsministermöte 14-15 februari inleddes skrev försvarsminister Pål Jonson under ett avtal om närmare europeiskt samarbete och samordning om luftvärnsförmåga inom Nato.

Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl Oskar Bohlin står på podiet  och  talar
Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Ulf Palm

Prioriterade områden för totalförsvaret på Folk och försvars rikskonferens

Årets första stora konferens om försvar och säkerhetspolitik Folk och försvar genomfördes den 8 - 10 januari i Sälen. Försvarsministern och ministern för civilt försvar presenterade några av de prioriterade områdena för utvecklingen av totalförsvaret.

Innehåll om militärt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 263 träffar.