Klimat- och näringslivs­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Ansvariga statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Aktuellt från Klimat- och näringslivsdepartementet

 • Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

  Energi- och näringsminister Ebba Busch och civilminister Erik Slottner presenterade uppdraget att öka insatserna i innovations-och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering vid ett besök på Ericsson.
  Energi- och näringsminister Ebba Busch och civilminister Erik Slottner presenterade uppdraget att öka insatserna i innovations-och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering vid ett besök på Ericsson. Foto: Andia Gemsjö/Regeringskansliet

  Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

 • Elstöd till elintensiva företag

  Illustration | Regeringskansliet

  Nu kan företag som använder mycket el i sina processer och drabbats hårt av höga elpriser, söka regeringens elstöd för elintensiva företag. Ansökan sker på Energimyndighetens webbplats, där finns ett beräkningsverktyg för att räkna ut om ditt företag uppfyller kriterierna för ett elstöd för perioden oktober-december 2022. Observera att sista ansökningsdag är den 17 april 2023.

Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förslag om ändrad lagstiftning för kärnkraften

Sstatsminister Ulf Kristersson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har på en gemensam pressträff presenterat förslag om ändrad lagstiftning för kärnkraften.

Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

Foto: Rebecca Hedlund/Regeringskansliet

Globalt avtal ska skydda världshavet

Sverige har under lång tid haft en ledande roll i det internationella havsmiljöarbetet. Den 4 mars 2023 nådde världens länder äntligen en överenskommelse till skydd för miljön i världshavet. Avtalet skapar globala regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddsområden i det fria havet, som utgör 95 procent av världshavets volym. Målet att skydda 30 procent av jordens yta är nu möjligt att uppnå.

.
Informellt möte med konkurrenskrafts­ministrarna 6-7 februari 2023. Foto | Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Innehåll från Klimat- och näringslivsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4471 träffar.