Isabella Lövin

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Miljödepartementet

Aktuellt från Isabella Lövin

  • Isabella Lövin deltar i global virtuell havskonferens

    Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.
    Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Den 1-2 juni deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin i en virtuell havskonferens där högnivådeltagare och lokala grupper från hela världen deltar. Konferensen är öppen för alla att ta del av som åhörare.

  • Artskyddsförordningen ska utredas för att rättssäkert skydda hotade arter

    Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över artskyddsförordningen för att säkerställa ett regelverk som effektivt och rättssäkert kan skydda hotade arter. Det ska också bli tydligt gentemot markägare om när de har rätt till ersättning.

Foto: Folio

En samlad politik för klimatet

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Foto: Johnér Bildbyrå

Ett fossilfritt välfärdsland

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Därför satsar regeringen på förnybar energi, fossilfria resor och investeringsstöd för minskade utsläpp. Regeringen har också startat initiativet Fossilfritt Sverige som synliggör aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

Illustration: FN

Agenda 2030 och globala målen

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Innehåll från Isabella Lövin

Prenumerera

Totalt 915 träffar.