Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia SOU 2010:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delegationen för jämställdhet i skolan (U 2008:08), DEJA, har i en första forskarrapport i en serie av flera ställt frågan - Vilken bild av kvinnor och män får dagens skolelever genom sina historieböcker? Granskningen har omfattat fyra läroböcker och en lärarhandledning. Böckerna uppvisar likartade mönster. Män, enskilda och i grupp, och manliga perspektiv dominerar. Utrymmet för kvinnors historia är minimalt och har oftast karaktären av inskott i den övriga texten. Också i avsnitt som behandlar kvinnor slår manliga perspektiv igenom.

I en avslutande reflektion ställs frågan om vilka effekter de granskade läromedlen kan tänkas få för elevers omvärldskunskap och självbilder, såväl flickors som pojkars.

Denna och kommande rapporter ska behandla olika aspekter av genus och jämställdhet i skolan. Rapporterna kommer alla att publiceras under 2010, och föregår Delegationens slutbetänkande, som överlämnas till regeringen senast den 30 november 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...