Remiss SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk Diarienummer: Ju2016/07989/L6

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 10 februari 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.