Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 Diarienummer: U2022/03951

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Utbildningsdeparte­mentet har remitterat Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 28 april 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...