Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister
Lina Axelsson Kihlblom, skolminister
Lina Axelsson Kihlblom Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Nationell samordnare ska arbeta för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen

    Regeringen tillsätter nu en nationell samordnare som ska stödja lärosäten samt hälso- och sjukvården i deras arbete med att tillhandahålla platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet är att öka antalet utbildningsplatser så att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor.

  • Nya lagar träder i kraft vid halvårsskiftet

    Onsdag den 29 juni höll justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och skolminister Lina Axelsson Kihlblom en pressbriefing, där ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet presenterades.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Elever ska få bättre möjligheter att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt. I en promemoria föreslås att det av skolans styrdokument ska framgå att särskild uppmärksamhet även ska ägnas åt de elever som lätt uppfyller kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Ytterligare 100 miljoner till elevhälsan

Regeringen har beslutat om en ändring i Skolverkets regleringsbrev som innebär att det öppnas upp för att ytterligare 100 miljoner kronor kan betalas ut för personalförstärkning inom elevhälsan. Elevhälsan omfattar skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Förslag om inrättande av ett nationellt professionsprogram

Regeringen föreslår en lagstiftning som innebär att det i skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Programmet ska skapa en nationell struktur för kompetensutveckling som ska säkerställa ett strukturerat utbud av kompetensutveckling av hög kvalitet under rektorers, lärares och förskollärares hela yrkesliv.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna

Attraktiva yrkesutbildningar är nödvändiga för att stärka kompetensförsörjningen, skapa fler jobb, möta klimatomställningen och få till en bättre integration. Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att se över hur yrkesutbildningen inom komvux effektivare kan möta dagens behov. Utbildningsminister Anna Ekström presenterade uppdraget och utredaren Elof Hansjons vid en pressträff den 22 juni.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Pressträff med Lina Axelsson Kihlblom och Morgan Johansson

Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla, men under de senaste åren har det skett ett antal grova våldsdåd i skolor i Sverige. Den 23 juni presenterade skolminister Lina Axelsson Kihlblom och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson nya insatser för att stärka säkerheten i skolan.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringens åtgärder för bättre utbildning och forskning 2018 - 2022

Under mandatperioden 2018-2022 har regeringen fattat beslut, drivit igenom reformer och tagit initiativ för en bättre utbildning och forskning i Sverige. Här följer ett urval av dessa satsningar.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Ny utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen

De senaste åren har folkbildningen stått inför flera stora utmaningar, och för att förbättra förutsättningarna att verka framöver tillsätter regeringen nu en utredning som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen. Utbildningsminister Anna Ekström presenterade uppdraget och utredaren Christer Nylander vid en pressträff den 9 juni.

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister.
Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och Anna Ekström, Utbildningsminister. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet.

Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4777 träffar.